شرکت کیهان گستر کمال

شرکت سهامی خاص کیهان گستر کمال با شماره ثبت 10255 در تاریخ 1383/10/12 در کرج ثبت شده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

  • ID: 334807
  • آدرس: کرج خ صدوقی جنب بانک ملی
  • شماره ثبت:10255
  • شناسه ملی:10100417226