فروشگاه حامد یزد

فروشگاه حامد در سال 1361 به همت مرحوم صادق صادقی بنا شد و در سال 1389 شعبه 2 فروشگاه واقع در خیابان کاشانی افتتاح گردید ، سومین شعبه فروشگاه حامد یزد در سال 1395 در بلوار دانشجو افتتاح شده است.

  • ID: 334824
  • آدرس: یزد ، بلوار دانشجو ، 300 متر بعد از پمپ بنزین
  • تلفن: 03538275200